สำหรับให้สมาชิกและวิทยากรร่วมกัน ตั้ง/ตอบประเด็นข้อสงสัย/ข้อคำถาม เกี่ยวการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

และส่งชิ้นงานแผนการจัดการความรู้ที่สมาชิกสร้างเสร็จแล้ว

Views: 2027

Reply to This

Replies to This Discussion

ส่งงานแผนการจัดการเรียนรู้
Attachments:
นิลวดี ขุมเพขร ส่งงาน แผนการจัดการเรียนรู้
Attachments:
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ธีรเมต รุ่น4
Attachments:
ส่งงาน
รุ่นที่ 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้
Attachments:
รุ่นที่ 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 ( บ้านนาพรุ )
แผนจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.3
Attachments:
รุ่นที่ 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้
Attachments:
รุ่นที่ 6 โรงเรียนไทยรํฐวิทยา 67ส่งแผนการจัดการเรียนรู้
Attachments:
รุ่นที่ ๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ ( บ้านนาพรุ )
Attachments:
รุ่นที่ 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ช่วยcommentเพิ่มเติมให้มากๆด้วยนะค่ะ
Attachments:
รุ่น 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)

แผนการสอนด้วยโครงงาน
Attachments:
แผนจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนางสาวอุมา อุไรกิจ
รุ่นที่ 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)
Attachments:

RSS

ชุมชนการจัดการความรู้และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

Birthdays

There are no birthdays today

Videos

  • Add Videos
  • View All

Badge

Loading…

วันนี้มีอะไรบ้าง

© 2014   Created by ปัญญา แกล้วกล้า.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service