สำหรับให้สมาชิกและวิทยากรร่วมกัน ตั้ง/ตอบประเด็นข้อสงสัย/ข้อคำถาม เกี่ยวการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

และส่งชิ้นงานแผนการจัดการความรู้ที่สมาชิกสร้างเสร็จแล้ว

Views: 2027

Reply to This

Replies to This Discussion

เผื่อน ภูมิไชยา ส่งงานแผนจัดการเรียนรู้ของการอบรมวันที่ 8 กรกฎาคม 2553
ส่งงานของนางสาวชมพูเนกข์ ชูเชิดรัตน์
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรื่อง probability ชั้น ม.3 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)
อบรมรุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนกระบุรีวิทยา ค่ะ
Attachments:
แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนกระบุรีวิทยา รุ่นที่ 3
Attachments:
แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.2
แผนการเรียนรู้โครงงานภาษาไทยป.1ของครูดวงใจรุ่นที่3
Attachments:
ส่งงานแผนจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน คอมพิวเตอร์ ป.6 ณัฐวดี กรแก้ว อบรมรุ่น 3 ร.ร.กระบุรีวิทยา
Attachments:
แผนการจัดการเรียนรู้โครงงานภาษาไทย ป.2
สงแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ป.3
Attachments:
ส่งงานแผนการจัดการเรียนรู้โครงงานภาษาไทย ป.2 รุ่นที่ 3
อบรมวันที่ 4 ส่งงาน แผนการจัดการเรียนรู้
Attachments:
ส่งงาน แผนการสอน กระบุรี รุ่นที่ 3
วันที่ 8 กรกฎาคม 2553
Attachments:
แผนการจัดการเรียนรู้โครงงานภาษาไทย ป.2 รุ่นที่ 3
Attachments:

RSS

ชุมชนการจัดการความรู้และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

Videos

  • Add Videos
  • View All

Badge

Loading…

วันนี้มีอะไรบ้าง

© 2014   Created by ปัญญา แกล้วกล้า.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service