สำหรับให้สมาชิกและวิทยากรร่วมกัน ตั้ง/ตอบประเด็นข้อสงสัย/ข้อคำถาม เกี่ยวการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

และส่งชิ้นงานแผนการจัดการความรู้ที่สมาชิกสร้างเสร็จแล้ว

Views: 2030

Reply to This

Replies to This Discussion

รุ่นที่ 6 ไทยรัฐ 67 ส่งงานแผนการจัดการเรียนรู้แล้วค่ะ
Attachments:
ส่งงานแผนการจัดการเรียนรู้ค๋ะ
รุ่น 7 ละอุ่นวิทยาคาร
ส่งแผนวิทยาศาสตร์ รุ่น7 ละอุ่นวิทยาคาร
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
โดยพัชรินทร์ ไพโรจน์ อบรมรุ่นที่ ๗ โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร
Attachments:
ส่งงานค่ะ
Attachments:
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาชั้น ป.6
รุ่น 7 ละอุ่นวิทยาคาร
Attachments:
ส่งงานแผนการจัดการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางจีรวรรณ หอมแก้ว รุ่นที่ 7
Attachments:
ส่งงานสาระการศึกษาปฐมวัย รุ่น 7 โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร
Attachments:
แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นป.5 รุ่นที่ 7 ละอุ่นวิทยาคาร
Attachments:
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ชั้น ป.6
รุ่น 7 ละอุ่นวิทยาคาร
ส่งงานค่ะ
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นป.3
ครูผู้สอน นางสาวพิมพา กาหลง โรงเรียนวัดช่องลม
รุ่น 7 โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร
Attachments:
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ครูเป้า รุ่น 7 ค่ะ
Attachments:

RSS

ชุมชนการจัดการความรู้และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

Videos

  • Add Videos
  • View All

Badge

Loading…

วันนี้มีอะไรบ้าง

© 2014   Created by ปัญญา แกล้วกล้า.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service